Điện thoại: 0905 177 579

K2 Demo

Xây dựng nhà nuôi yến

  • Posted on:  Friday, 15 August 2014 11:46
  • Written by 

Chúng tôi chuyên Thiết kế - Cải tạo – Xây dựng mới công trình nuôi chim yến. Hợp đồng duy tu và bảo dưỡng toàn bộ công trình.

Sau đây là 1 số mẫu thiết kế mà chúng tối đã thực hiện:

Read 1269 times

Dịch vụ