Điện thoại: 0905 177 579

K2 Demo

Mẫu bì thư – name card – bộ nhận diện thương hiệu

Mỗi doanh nghiệp khi mới thành lập đều phải thiết kế một bộ chuẩn để nhận diện được thương hiệu của mình.

Chúng tôi nhận thiết kế logo, mẫu bì thư, name card và tất cả các ấn phẩm in ấn của doanh nghiệp, công ty mới thành lâp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi doanh nghiêp của bạn bắt đầu thành lập, hay khi các bạn có những thay đổi về nhận diện thươnng hiệu mới, chúng tôi sẽ tư vấn một cách hiệu quả nhất cho các bạn, và doanh nghiêp.

Read 10470 times Last modified on Tuesday, 29 July 2014 11:12

Dịch vụ